Powstrzymywanie miłosierdzia

Napisał

“Postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia” – woła do Boga z ognistego pieca pokorny Azariasz, a my powtarzamy to błaganie w ogniu naszych cierpień, ciemności, łez. Tak wołał i dłużnik w Ewangelii, ale ponieważ miał serce zatwardziałe, to znaczy nie słuchające Boga, nie wymazał znikomego długu swojego współsługi-dłużnika, a tym samym wymazał miłosierdzie swojego pana. Jego koniec był marny i taki będzie i nasz koniec, jak mówi Jezus, jeśli i my będziemy wymazywać miłosierdzie Boga z naszych serc przez brak przebaczenia i pamięć o grzechach innych.

Liturgia Słowa

Loading