Co się dzieje, kiedy nie słuchasz….?

Napisał

  • zatwardzasz serce, które staje się w konsekwencji przewrotne,
  • odwracasz się, i idziesz w przeciwnym kierunku,
  • czynisz siebie upartym i głuchym oraz niemym,
  • stajesz się ślepy i nie widzisz dzieł Boga,
  • twoje serce staje się wewnętrznie skłócone, pustoszeje,
  • wszystko się wali , co zamierzasz,
  • w konsekwencji tracisz wszystko co POSIADASZ !!!

dlatego: KIEDY BÓG MÓWI, NIE GARDŹ JEGO SŁOWEM.

Loading