W niewoli swojej woli

Napisał

Trzej młodzieńcy wpadli do pieca, Nabuchodonozor wpadł w gniew, a ja wpadłem na pomysł, że w każdej sytuacji mam wybór. Mogę reagować jak obrażony król i wpadać w gniew, który jest miejscem bez Boga, a mogę reagować jak trzech wierzących młodzieńców, którzy poddali się miłosierdziu Bożemu i przyjęli beznadziejną sytuację, która nie tylko nie była ich końcem, ale nadto dała im okazję poznania mocy Bożej. Nie chcę być w niewoli swojej woli, wolę wolność wybierania woli Bożej.

Liturgia Słowa

Loading