JA JESTEM

Napisał

Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Jezus objawia swoje Bóstwo. W nim jest źródło wszelkiej płodności: życia, dynamizmu, rozwoju, nadziei.

Loading