Być synem Boga

Napisał

Jezus argumentuje swoje stawianie się na równi z Bogiem nie słowami, jakie wypowiadał, ale czynami, które są mocniejsze i nie do podważenia. Słowo Boże jest życiem i mocą tych, którzy w nie wierzą.

Pomóż mi, Panie, by także moje czyny i codzienne wybory same dawały świadectwo mojego przywiązania i miłości do Ciebie.

Loading