Wątpliwości i niepewności

Napisał

Nawet św. Józef, wybrany przecież przez Boga, miał wątpliwości, niepewności; tekst Akatystu powie nawet dosadniej: “Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się i gubił Józef”. Pan Bóg dopuszcza zmagania i walkę, bo one ukazują prawdę on nas i dzięki temu dają okazję do ufania Jemu i wołania o miłosierdzie. Bóg swoim Słowem daje światło, leczy rany i nasyca serca.

Liturgia Słowa

Loading