Co jest mało poważne

Napisał

Trochę takie znikanie i nagłe pojawianie się Pana Jezusa może wydać się dziwne lub nawet mało poważne: jakby nie mógł zostać z uczniami na dłużej. Ale jedyną rzeczą mało poważną jest trwający brak zaufania Słowu Jezusa, mimo wielu znaków i dowodów swej miłości, które dał. Jezus wychowuje, kształtuje swych uczniów poprzez to, że z nimi rozmawia, wędruje, pozostaje i znika – odchodzi: dokładnie tak samo wychowuje nas, zatem w chwilach, kiedy wydaje się nieobecny daje nam po prostu możliwość korzystania z tego, co już złożył w naszych sercach, co już otrzymaliśmy.

Liturgia Słowa

Loading