Nieodwracalne zmiany

Napisał

Kiedy jest możliwe postępować trochę jak wariat, bez kalkulacji, bez zostawiania sobie na później, bez prób porównywania się, bez ciągłego zamartwiania się o jutro? I czy w ogóle jest to możliwe… Jest, oczywiście, że jest – zmartwychwstanie Jezusa pociąga za sobą nieodwracalne zmiany, kiedy to serce zaczyna nareszcie ufać, że jest kochane, skoro tak wielki Odkupiciel przyszedł ze względu na mnie; i wtedy chce, bardzo chce, narodzić się na nowo, żeby być nowym stworzeniem w Jego dłoniach.

Liturgia Słowa

Loading