Uczynki w Bogu

Napisał

“Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało” – nic dziwnego, że nie mogli pojąć, ponieważ wykraczało to poza ich sposób myślenia i działania. Poprzednim razem, by wyciszyć sytuację (Mt 28,11), przekupili żołnierzy i tym sposobem zagłuszyli w sobie dziłanie łaski, dlatego, kiedy teraz otrzymują kolejny mocny znak Bożego działania, nie są w stanie go odczytać; bo bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło.

Staram się – w chwili, gdy nie rozumiem czegoś – nie kombinować, nie szukać winnych wokół, ale zapytać siebie samego: “Czy moje uczynki są dokonane w Bogu?”

Liturgia Słowa

Loading