Woń Zmartwychwstałego

Napisał

W zwycięstwie Chrystusa Zmartwychwstałego na drzewie krzyża Bóg objawił  swoją chwałę i miłość. Fakt ten pozwala również nam, zawsze zwyciężać w Chrystusie i  roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Poznanie to umożliwia decyzję nawrócenia i przyjęcia daru odpuszczenia grzechów.

Loading