Posługa stołu…

Napisał

… wciąż jest ważnym elementem chrześcijańskiego apostolstwa. To właśnie przez nią, myślę że chyba najpełniej, wyraża się miłość bliźniego. Pan Bóg zaprasza nas więc nie tylko do głoszenia Słowa (czym zajmowali się Apostołowie) ale również do wychodzenia naprzeciw potrzebom innych (do czego wybrano właśnie diakonów). Tak więc do dzieła! Dziś ja mam dyżur w klasztornej kuchni.

Loading