Na śniadanie do Jezusa

Napisał

Przedziwne to dzisiejsze opowiadanie – Zmartwychwstały Pan każe uczniom łowić ryby na śniadanie, które jest już gotowe. On sam przygotował rybę pieczoną i chleb. Dzisiejsza Ewangelia jest o tym, że źródłem naszego działania jest Pan, bez Niego nie możemy nic zrobić, nie możemy nałowić ryb, nie możemy ewangelizować; ale jest również o tym, że On chce abyśmy działali, nasze działanie dodaje do swojego.

Po łowieniu ryb jest posiłek, po ewangelizacji – Eucharystia. Ale bez Eucharystii, bez obecności Zmartwychwstałego Pana żadna ewangelizacja nie jest możliwa – bez Jego obecności można łowić całą noc i nic nie ułowić.

Pozostaje wprosić się do Niego na śniadanie i zaprosić Go na śniadanie do nas. Wówczas dzieją się cuda.

Loading