Gdzie jest Jezus?

Napisał

A gdzie był Jezus, kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, kiedy Szaweł niszczył Kościół, kiedy uczniowie się rozproszyli? Oczywiście nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania, ale z pewnością są one po to, by odkrywać prawdę o swym zaufaniu Jezusowi: “Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie”. Zmartwychwstały wie, jakimi drogami nas prowadzi i wszystko, co robi – robi z miłości, dla naszego dobra; jest zawsze przy nas.

Liturgia Słowa

Loading