Jezus jest chlebem życia.

Napisał

Jego Ciało jest prawdziwą manną nowego exodusu. Bóg pragnie udzielania ŻYCIA człowiekowi. Kto spożywa ten chleb:

  •  przyjmuje Jezusa
  • pełni dzieła Boże
  • Ojciec wskrzesi Go do życia wiecznego.

Loading