Ani jednego słowa

Napisał

Prześladowanie samo w sobie nie jest dobre, ale Bóg dopuszcza je dlatego, że potrafi dać z niego takie owoce, o których nawet się nam nie śniło. Zaskakujące jest to, że na razie owoce te nie są widoczne dla wszystkich, a jedynie dla owiec, które słuchają Pasterza, który cierpliwie tłumaczy jak rozumieć wydarzenia. Każdego dnia będę wytężał słuch, żeby nie uronić ani jednego życiodajnego Słowa mojego Pasterza.

Loading