Słuchać łapczywie

Napisał

“Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje” – mówi Jezus i podpowiada tym samym, że nie musimy wzdychać i tęsknić, by Go spotkać. Trzeba z wiarą przyjąć słowo głoszone w imię Jezusa, a wtedy On sam będzie działał w sercu z całą swą mocą. Takie doświadczenie mieli pokorni mieszkańcy Antiochii, którzy słuchali łapczywie słów św. Pawła.

Liturgia Słowa

Loading