Obumieranie…

Napisał

… o którym mówi Pan Jezus do swoich uczniów – wiadomo wszem i wobec – że jest warunkiem koniecznym wzrostu. Ziarno, kiedy zostaje wrzucone w ziemię, żeby wydało polon musi najpierw delikatnie podgnić. Dokładnie tak samo jest w życiu. Żeby zbawienie mogło w Tobie zakiełkować najpierw musisz w sobie zadać śmierć temu wszystkiemu, co słabe: grzechowi, wadom, słabościom, namiętnościom… Żeby żyć dla Boga trzeba najpierw obumrzeć dla świata.
Święty Wojtku Wojciechu – módl się za nami!

Loading