Prawdziwe królestwo

Napisał

Trochę jest zaskakujące, że diabeł jest władcą tego świata, ale tak go nazywa Jezus. Czyli im bardziej należę do świata, im bardziej światu się poddaję, tym bardziej jestem otwarty na ataki złego ducha. Św. Paweł podpowiada, że uciski są tym, co oczyszcza nas od wpływów świata i prowadzi nas do prawdziwego Władcy prawdziwego Królestwa.

Liturgia Słowa

Loading