Udawać Greka, czyli co jest ważniejsze od odpowiedzi

Napisał

Jezus mówi uczniom, że dziś jeszcze nie są gotowi usłyszeć wszystkiego, a więc mają być cierpliwi i czekać na Ducha Świętego, który doprowadzi ich do prawdy. Bóg daje to, co jest mi potrzebne na dziś, nie muszę się więc niepokoić, jeśli wszystkiego nie rozumiem, jeśli mam pytania, a nawet wątpliwości: ważniejsze, niż odpowiedzi-na-wszystko, jest zaufanie. I wystrzeganie się postawy słuchaczy z pierwszego czytania, którzy udawali Greka i sami pozbawili się łaski wiary.

Liturgia Słowa

Loading