Chwila…

Napisał

Jezus Chrystus, będący w łonie Ojca, przyszedł na ten świat, aby przez swoje czyny i słowa, przez swe życie i śmierć objawić nam nieskończoną miłość Boga – Ojca do każdego z nas. Człowiek w swojej wolności może powiedzieć Bogu TAK – wykorzystując chwilę i wybierając Jego ofiarniczą miłość przebaczającą albo powiedzieć NIE – wybierając własną drogę i nie wykorzystując chwili nawiedzenia – nawrócenia.

Wykorzystuj każdą chwilę, bo jeszcze chwila a nie będziecie mnie oglądać – mówi Pan Jezus.

Loading