Niezbity dowód

Napisał

“Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym”. Tak Łukasz zaczyna Dzieje Apostolskie, drugą część swojego dwutomowego dzieła o Jezusie i Kościele. W tekście greckim słowo, które przetłumaczono jako “dowód” to tekmērion. W Biblii pojawia się tylko raz, tutaj. Można by je także przetłumaczyć jako “niezbity, niepodważalny dowód”, “dowód kończący dyskusję”.

W jakiej sytuacji w ciągu tych ostatnich 40 dni, kiedy dokładnie, gdzie Pan Jezus dał Ci  taki właśnie tekmērion, niezbity dowód na to, że zmartwychwstał, żyje i Cię kocha?

Loading