Jezus Chrystus Najwyższym i Wiecznym Kapłanem

Napisał

Bóg Ojciec przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowił swego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza dla zbawienia każdego z nas. W swojej miłości wybiera ON słabych ludzi, którzy na mocy sakramentu święceń uświęcają lud Słowem Życia i Sakramentami Świętymi.

Panie!  Prosimy,  rozpalaj w każdym, którego wybrałeś  do przedłużenia Twojej misji na ziemi gorące pragnienie przylgnięcia do Twojego Najświętszego Serca i składali Tobie świadectwo wiary i miłości.

Loading