Wiem, ale nie powiem!

Napisał

Podstęp arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych miał krótkie nogi więc nie mógł się mierzyć z mądrością Pana Jezusa. Żydzi ciągle uciekali się do podchwytliwych pytań ponieważ brak im było otwartości i wiary, dzięki którym mogliby rozpoznać w Panu Jezusie Mesjasza.
Tymczasem Apostoł Juda przypomina, że to właśnie wiara jest fundamentem relacji z Panem Bogiem i zasadą wzrostu w świętości więc na niej należy się opierać. A Bogu, który strzeże nas od złego, daje siłę i błogosławieństwo należy się nieustanna chwała!

Loading