…i zasmażka!

Napisał

Wiara jest darem Boga. Wdzięczni za nią nie możemy odpoczywać z założonymi rękami. Ona jest dopiero początkiem drogi, która jeśli będziemy bardzo gorliwi – całkiem gorliwi – doprowadzi nas do braterskiej przyjaźni, a nawet dalej: “wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwści cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość”.

Loading