Wyrazisty i przejrzysty

Napisał

Prorok Eliasz, który podejmuje dość ryzykowne działania, doprowadza do tego, że ludzie będący ich świadkami, odkrywają obecność Boga i Jego moc. Zarówno Izraelici w dzisiejszym czytaniu, jak i wdowa z czytania niedzielnego – mimo wahań i różnych zmagań, ostatecznie doświadczają mocy Bożej. Dzieje się tak dlatego, że Eliasz staje się wyrazisty i jednocześnie przejrzysty: nie zatrzymuje na sobie, ale odnosi do Boga – stał się wielkim prorokiem, bo wypełnił Prawo Boże i uczył je zachowywać.

Liturgia Słowa

Loading