Biała laska

Napisał

Mając na uwadze jak mi się podobają kobiety, to musiałbym chodzić z białą laską – powiedział mi kiedyś znajomy; ale nie o to Chrystusowi chodziło, bo w pięknie stworzenia powinniśmy chwalić samego Stwórcę, problem zaczyna się wtedy, gdy przechodzącą obok kobietę rozbieram wzrokiem… Nie chodzi też o samookaleczenie się, ale o usunięcie z serca i głowy… tego wszystkiego, co prowadzi do grzechu, a co w konsekwencji doprowadza do duchowej śmierci.

Oczyść, Panie, moje myśli, pragnienia i motywacje, abym pragnął tylko tego co Tobie się podoba i jest zgodne z “Twoją świętą i nieomylną wolą”…

Loading