Ewangelia…

Napisał

… potrzebuje świadków. Właściwie to po lekturze Słowa na dziś poczułem się jakoś szczególnie zaproszony do jego głoszenia. I nawet nie tyle poprzez komentowanie Ewangelii, co przez świadectwo życia. Święty Łukasz napisał o Barnabie, że ten “był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary”. I o to tak naprawdę nam przecież chodzi!

Loading