A nie człowiekowi

Napisał

O co właściwie poprosił Elizeusz, zanim Eliasz został wzięty do nieba? Może się wydawać, że chciał otrzymać moc swego nauczyciela po to, by stać się kimś wielkim, podziwianym; tak jednak może zakładać ktoś, kto sam poprosiłby o ten dar w takim celu… Elizeusz wiedział, że został wybrany i posłany, zatem prosił o moc, by mógł jak najlepiej wypełnić swe zadanie, a zatem podobać się Bogu, a nie człowiekowi.

Liturgia Słowa

Loading