Człowiek roztropny

Napisał

Roztropność jedna z cnót ludzkich, która uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i wyboru właściwych środków do jej pełnienia. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny to ten, który buduje swoje życie na skale, którą jest Chrystus i Jego zbawcze słowo, przezwyciężając wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

por.Mt 7,21-29 i  KKK 1806,

Loading