Ciężkie grzechy świętych

Napisał

Zarówno Piotr i Paweł ciężko grzeszyli, popełniając bardzo poważne przewinienia (wystarczy wspomnieć o zaparciu się i prześladowaniu Jezusa). Jednak po ich nawróceniu, gdy przyjęli łaskę i bezwarunkową miłość Zmartwychwstałego ich życie zmieniło się niewiarygodnie: nie przestali być grzesznikami, ale przestali żyć dla siebie i ze względu na siebie. Ich dawne grzechy zostały więc zmazane Krwią Baranka, za którym poszli i w tej drodze oddali życie ze względu na Niego, dopełniając Bożego planu.

Liturgia Słowa

Loading