Walka z

Napisał

Prawda Boża wyzwala, ale też kwestionuje ludzkie myślenie i działanie. Dlatego powoduje bunt. Ten, kto czyni dzieła Boże musi doświadczyć buntu – z zewnątrz, ale też i w sobie samym.

Loading