Jak pies ogrodnika

Napisał

Codziennie Bogu dziękuję, że myśli i drogi Jego są inne niż te nasze ludzkie, bo w przeciwnym razie nikt, albo mało kto by się zbawił. Ludzka zazdrość, zawiść, brak przebaczenia zabijają człowieka każdego dnia i choć sami oczekujemy miłosierdzia od Boga, nie chcemy dać go drugiemu człowiekowi. Wystarczy ze zrozumieniem i przekonaniem wypowiadać słowa modlitwy, “odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Loading