Zajęty: nie przeszkadzać

Napisał

Judaszowi nie brakowało żadnej łaski – otrzymał tyle darów, ile otrzymali inni apostołowie: wykorzystał je jednak źle. Podobnie jak Izraelici z pierwszego czytania – im lepiej im się wiodło, tym szybciej zapominali o Bogu, od którego wszystko dostali; im byli bogatsi, tym bardziej grzeszyli, bo byli zajęci sobą, a nie Bogiem. Trzeba być nieustannie uważnym, zawsze szukać oblicza Bożego i być zajętym sprawami Pana Jezusa.

Liturgia Słowa

Loading