Utrudzenie

Napisał

Dusza pragnie pokrzepienia i obecności Boga. W sercu dokonuje się wewnętrzna walka: czy wybrać drogę wiodąca ku Bogu, czy iść własną, utartą ścieżką, która często prowadzi na manowce.

Panie, poślij swego Ducha i złam we mnie upartość serca, bo jestem utrudzony i obciążony; moje jarzmo jest gorzkie, a brzemię ciężkie.

Loading