Jak być blisko Jezusa

Napisał

Jezus w Ewangelii mówi o tym, że słuchanie Słowa Bożego tworzy relację z Nim – dzięki słuchaniu można stać się bliskim Jezusowi. Nie trzeba sięgać za góry i morza, nie trzeba poszukiwać tajemnych zaklęć, ale to właśnie zwykłe przyjęcie Słowa wprowadza nas w tajemnicę relacji z Bogiem. Bogiem, który jest pełen miłosierdzia i tęskni za bliskością naszych serc.

Liturgia Słowa

Loading