Dotknij Panie

Napisał

Panie dotknij moich oczy, abym przejrzał i zobaczył Twoją troskliwą obecność w swoim życiu.

Panie dotknij moich warg, abym przemówił z uwielbieniem i Tobie oddał chwałę.

Panie dotknij moich uszy, abym usłyszał Twoje Słowo i mógł się nawrócić.

Loading