Fakt “autentyczny”…

Napisał

Dzisiejszy fragment Ewangelii można by skomentować tym, że “przed każdym grzesznikiem jest przyszłość”, bo Maria Magdalena choć długo błądziła w swym życiu, kiedy jednak spotkała Pana nigdy Go już nie opuściła, zostając za to nagrodzoną przywilejem pierwszego spotkania ze Zmartwychwstałym. Początkowo nie rozpoznała Go, bo skupiła się na sobie, na swym żalu, bólu i pustym grobie, ale wystarczyło jedno słowo – wezwanie po imieniu – by rozpoznać swego Pana.

Nie wystarczy by jako chrześcijanin wiedzieć coś o Bogu, czy nawet bronić swej wiary przed atakami, najważniejsze jest by mieć taką z Nim relację osobistą, by móc powiedzieć znam Go…

Loading