Trwanie przy źródle –

Napisał

– dla wszystkiego, co żyje i rośnie – jest niezmiernie ważne. Skądś przecież trzeba czerpać energię i siłę do istnienia i działania.
Przyszła mi myśl, że Słowo, odnosząc się do życia wspominanej dziś w liturgii św. Brygidy, daje do zrozumienia co naprawdę jest ważne. Otóż, chcąc być rzeczywiście blisko Pana Boga, trzeba podłączyć się do źródła, czyli Słowa Bożego, liturgii, sakramentów itd. Wtedy z pewnością będzie można powtórzyć słowa świętego Pawła z Listu do Galatów.

Loading