Bajki dla potłuczonych

Napisał

Każdego dnia na nowo potrzebujemy sobie uświadamiać jak wielkim skarbem Bóg nas napełnia i jak kruchymi są wszystkie dobre rzeczy w nas i wokół nas, żeby bez lęku, z wdzięcznością zaczynać każdy dzień. Nie ufajmy bajkom jakie opowiada nam własne ambicje, lęki i mechanizmy obronne! Bóg zniża się do twojej małości…

Loading