Wróć, wróć

Napisał

Nikt nie musiał namawiać człowieka, który znalazł skarb w roli, by wrócił i kupił tę ziemię; ani poszukiwacza pereł, by wrócił po tę najbardziej drogocenną. Mnie nie tak łatwo namówić, bym się na-wrócił. A jednak tylko, jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną.

Loading