Jesteś w moim ręku…

Napisał

Szczęśliwy człowiek, którego kształtuje miłosierny Bóg –  jest on jak glina w ręku garncarza.

Szczęśliwy człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu.

Szczęśliwy człowiek, któremu Bóg otwiera serce, aby uważnie słuchał słów Jego.

Loading