Zapłata za wierność…

Napisał

… w opisywanych w Słowie na dziś fragmentach, po ludzku patrząc, wydaje się trudna do przyjęcia. I Jan Chrzciciel i prorok Jeremiasz nie mają łatwo. Ich wybór jednak – tak sobie myślę – to wypadkowa ich życia. Konsekwencja przekonań. Refleksja na dziś: broń mnie, Panie, przed konformizmem…

Loading