Bóg niecierpliwy

Napisał

Nasz Bóg jest Bogiem niecierpliwym: kiedy daje słuszną karę robi to nie z chęci zemsty, ale dlatego, że kara ma moc przywracania do porządku, podsyła myśli opamiętania. Jednak Pan widzi cierpienie człowieka, jego bezradność  w ogniu kary i – kochając niewyobrażalnie – jest niecierpliwy, by okazać miłosierdzie. Wołaj więc do Niego, wołaj i nie przestawaj, a On wyciągnie swą rękę i Cię pochwyci, bo niecierpliwie czeka na Ciebie.

Liturgia Słowa

Loading