Łaskawość za nic

Napisał

Nigdy nie wolno się zniechęcać. Nie istnieje nic, co samo z siebie miałoby moc nas całkowicie zniechęcić – to my sami, z własnej winy/woli możemy na to jedynie pozwolić. Bóg zachował dla nas łaskawość nie ze względu na nasze dobro, ale dlatego, że nas kocha; miejmy więc wiarę kobiety kananejskiej i wołajmy do Niego nie zważając na nic.

Liturgia Słowa

Loading