Za kogo Mnie uważacie?

Napisał

Jezus Chrystus – Syn Boga żywego, jest prawdziwym Bogiem, namaszczonym Duchem Świętym, który przyszedł na ten świat, abyśmy poznali i doświadczali darmowej miłości Ojca. W głębi naszych serc umieścił swe prawo. Poznajemy Jego miłosierdzie poprzez odpuszczenie naszych grzechów i występków.

Loading