Kazanie do kogo

Napisał

Jesteśmy przyzwyczajeni, że w kościele kazanie głosi kapłan (lub biskup, a czasem diakon), a odbiorcami są wierni. Dziś jednak w pierwszym czytaniu kazanie głosi Pan Bóg, a odbiorcą są pasterze – kapłani. I choć to Słowo jest surowe, bardzo mocne, to nie powinno ono zachęcać do sądzenia kogokolwiek, ale raczej do gorliwej modlitwy za kapłanów i wszystkich pasterzy.

 

Loading