Byle Go zagiąć…

Napisał

Uwielbiamy sytuacje, w których możemy kogoś pochwycić na jakiejś niewiedzy, kiedy możemy kogoś „zagiąć” w tej czy innej kwestii, by z dziką satysfakcją triumfować własną wyższość i karmić swoje ego. Tak samo chcieli zrobić uczeni z Jezusem, by pochwycić go na niewiedzy Prawa Mojżeszowego i innych praw, tradycji żydowskich, ale Ten właściwie „zagiął” ich wszystkich streszczając całe kilkaset praw i nakazów do dwóch miłości Boga i bliźniego.

Pamiętaj, że zanim zaczniesz kogoś „zaginać”, zastanów się co jest najważniejsze w życiu i co przynosi pożytek drugiemu człowiekowi.