Uczeni w Piśmie i Faryzeusze

Napisał

… w nauczaniu Pana Jezusa wielokrotnie stanowili punkt odniesienia. To znaczy: byli przykładem tego, czego nie powinno się robić i jak nie należy postępować. Sprawa więc wydaje się prosta i komentarz może nawet i zbyteczny. Tyle tylko, że kondycja nasza, ludzka, jest mizerna i ciągle robimy to, czego robić nie chcemy. Ale może jednak warto po raz kolejny zmobilizować się do szukania w codzienności Boga, a nie samego siebie.

Loading