Dzieci Królowej

Napisał

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi to nie akt jakiejś odległej od naszego życia czci. To udzielenie władzy nad ziemskimi i niebiańskimi sprawami. Dlatego wstawiennictwo Matki Królowej jest tak potężne! Mamo, mocna Królowo, módl się za nami!

Loading