Zawiść i niezgoda

Napisał

Na dobry początek nowego roku szkolnego – sprawdzian: czy jesteś człowiekiem cielesnym? Jak to sprawdzić pokazuje św. Paweł – jeśli masz w sercu zawiść i niezgodę, to postępujesz tylko po ludzku będąc człowiekiem cielesnym. Zatem trzeba na nowo wyruszyć, by szukać Jezusa i prosić Go o uzdrowienie poranionego i słabego serca – to zadanie i cel na rok szkolno-duchowy 2016/2017.

Liturgia Słowa

Loading